Calis Adviezen

Walter Calis

Eigenaar van Calis Adviezen en Artifex-firm

Missie:

Naar een betere wereld

Welkom bij Calis Adviezen, uw partner in duurzame oplossingen. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het verduurzamen van uw bedrijf of woning, voor een groenere toekomst.

Bij Calis Adviezen zijn wij gespecialiseerd in het adviseren van duurzame oplossingen voor het verduurzamen van uw woning of bedrijf. Wij geloven dat isolatie de eerste stap is naar een lagere CO2-voetafdruk. Door uw woning goed te isoleren, kunt u energie besparen en de impact op het milieu verminderen. Daarnaast raden wij optimale installaties aan, zoals PV-panelen en warmtepompen, om uw energieverbruik verder te verlagen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.
Calis Adviezen

Na jarenlange ervaring binnen diverse organisaties, verschillende branches en met een groot netwerk, heb ik besloten mijn kennis en ervaring in te zetten als interim-manager.

Historie
Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin. Mijn vader had een installatiebedrijf in Hilversum waar ik betreffende de installatietechniek het vak heb geleerd en de ondernemersgeest heb meegekregen.

Loopbaan
Na mijn HTS ben ik begonnen bij Fokker. Daar heb ik kennis gemaakt met processen en systemen binnen de organisatie. Onderdeel van mijn funcie was tevens het geven van cursussen betreffende de luchtvaart.
Na Fokker ben ik werkzaam geweest in diverse managementfuncties, op verschillende niveau's bij diverse organisaties, van afdelingsleiding tot directieniveau.
De laatste jaren heb ik gewerkt bij woningcorporaties waar ik vooral verantwoordelijk was voor renovatie en onderhoudsprojecten. Tevens lag de nadruk op het begeleiden en implementeren van veranderprocessen.
Vanuit mijn interesse voor de techniek en het leiding geven, heb ik mezelf verder ontwikkeld d.m.v. diverse opleidingen op universitair niveau, workshops en meerdaagse trainingen.

Huidige interim opdrachten
Interim manager (zie ook Diensten) de afgelopen periode voor e.nu, regio Noord Holland; een landelijke organisatie van regionaal samenwerkende vakbedrijven op het gebied van energiebesparing; de organisatie verder ontwikkeld, regionale & landelijke samenwerking tot stand gebracht, de markt verkend en uitgebouwd en het opzetten van de communicatie en marketing.
Inmiddels ben ik ook gecertificeerd EPA adviseur voor woningen en Utiliteit, energielabel in de bestaande bouw, om kennis en diensten op dit gebied verder uit te breiden.

Interim projectleider / coordinator werkzaam bij de Vrije Universtiteit in Amsterdam voor de renovatie van de werktuigbouwkundige installaties en liften (renovatie en vernieuwing) van het hoofdgebouw. Dit omvangrijke project heeft een looptijd van 1 jaar en een omzet van € 3 milj.

verder ben ik in 2014 docent wiskunde / rekenen geweest op een ROC in NoordHolland.
voor verdere informatie, zie CV.
WERKZAAMHEDEN


Als interim-manager inzetbaar als ervaren professional op het gebied van:

 

  • Algemeen management
  • Proces- / projectmanagement
  • Verandermanagement
  • Tijdelijke vervanging
  • Technisch specialist verduurzaming (EPA)

 

Algemeen management Als manager ben ik een ambitieuze professional die ‘out of the box’ durft te denken. De management kwaliteiten heb ik ruimschoots in uiteenlopende disciplines opgedaan en heb mijn sporen hierin wel verdiend. Ik beschik over de kennis en kunde om een vernieuwende aanpak te ontwikkelen en te implementeren. Hierdoor kan een nieuwe impuls aan uw organisatie worden gegeven.

 

Proces- / projectmanagement Als projectleider / adviseur in technische projecten kan ik mijn weg vinden doordat dit mijn basis is van mijn huidige professie. Doordat ik de ‘taal’ van de werkvloer spreek met een heldere scoop van het projectdoel en waarbij het proces / project succesvol worden opgepakt en afgesloten. De EPA-adviseur is hiervan een specialiteit (zie ook technisch specialist).

 

Verandermanagement Nieuwe werkprocessen, een andere strategie of dienstverlening stuiten vaak op weerstand. Ze kunnen niet zomaar van bovenaf worden opgelegd. Een heldere koers en een inspirerende stuurman zijn van belang bij een duurzame verandering in de bedrijfsvoering. Als interim-manager zorg ik voor duidelijke kaders, stimuleer het eigen initiatief, maak afspraken over haalbare doelstellingen en bewaak ik de voorgang. Alles in nauwe samenwerking met het zittende management.

 

Tijdelijke vervanging Als interim-manager kan ik op alle niveaus worden ingezet als tijdelijke vervanging van de bestaande verantwoordelijke. Het waarnemen van de managementtaken is de basis van de opdracht. Maar ook het leggen van een stevige basis voor verdere ontwikkeling en groei van de organisatie wordt hierin meegenomen. Een duidelijke vertaling voor “opvolger” zorgen ervoor dat hij of zij snel en tastbare resultaten boekt.

Kernbegrippen:             Waarneming van managementtaken

                                    Signaleren van ontwikkelkansen

                                    Signaleren van groeimogelijkheden

                                    Doorvoeren van veranderingen

                                    Profiel, coaching van de “beoogde” opvolger


Belangrijk in deze is mijn stelregel


Een goede interim-manager regelt z’n eigen afscheid.

  

Veel aandacht gaat tijdens de interim-periode uit naar de definitieve personele invulling. Is er straks voldoende capaciteit als het op volle toeren draait? Bezitten de medewerkers over de juiste vaardigheden? Is het verstandig om functies anders in te vullen. De best mogelijke teamprestatie en een optimaal rendement staan daarbij centraal.

Als manager begeleid, motiveer, controleer en zorg ik voor een zorgvuldige rapportage van de voorgang. 


Technisch specialist In onze huidige maatschappij is duurzaamheid een kernwoord. Hierbij is energiebesparende maatregelen nemen en uitvoeren in de bestaande bebouwde omgeving een uitgangspunt. Als EPA-adviseur kan ik maatwerkadvies rapporten verzorgen voor woningen en utiliteitsbouw. Werkzaamheden worden door een netwerk van specialisten opgepakt en uitgevoerd waarbij de wensen en financiële kaders van de opdrachtgever centraal staat.

 

 

Afspraken vastleggen

Taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een interim-managementplan met duidelijke eind- / verbeterdoelen en heldere afspraken over het moment waarop de klus is geklaard.

Hierbij is een duurzaam resultaat middels daadkracht en expertise belangrijke succesfactoren voor een geslaagde interim-periode.
CVPersoonlijke gegevens:

Naam                       Walter Calis 

Adres                        
Woonplaats             Egmond-Binnen
Telefoonnummer     06 - 53 40 12 07
Geboren                    1 juli 1963 te Hilversum
Nationaliteit               Nederlands
Burgerlijke staat       Samenwonend
Kinderen                   j/1992  &  m/1993  &  m/1995
Rijbewijs                   ABE
E-mail                      walter@calis.nu / walter.cls@gmail.com
Website                   
Linkedin                   Walter Calis interim manager 

Opleidingen:

2014 - 2020            Docenten opleiding wiskunde te Windesheim

2002 - 2006           Diverse modules bedrijfskunde, Open Universiteit
2006 - 2010            Diverse modules opleiding Bouwkunde
1984 - 1989             HTS-Werktuigbouw, Hogeschool Utrecht, afstudeerrichting produceren (technische bedrijfsvoering),


Cursussen:

2011 - 2012             EPA-adviseur basis, detail en maatwerk voor Woningen en utiliteit
1992 - 1993             TvvL Luchttechniek, certificaat
1990 - 1991              PTO-U kwaliteitsbeheer, certificaat
1989 - heden          Diverse trainingen, cursussen en workshops waaronder :

                                verkooptechniek, personeelsmanagement, functionerings- en beoordelingsgesprekken,

                                didactische vaardigheid, leidinggeven en motiveren en

                                bedrijfsgerichte opleidingen woningcorporaties. 

Werkervaring

2011 – heden            Calis Adviezen / Artifex-firm, Egmond-Binnen / directeur / eigenaar

                                  Opzetten adviesbureau, adviseur bouwkundig / installaties /duurzaamheid / bouwfysica,

                                  directeur e.nu Noord Holland accountmanagement opdrachtgevers (woningcorporaties,

                                  VVE’s, zorginstellingen, scholen e.d.) / adviseur duurzaamheid / professionaliseren

                                  & strategische advisering organisatie.
2013 - 2022.             Docent wiskunde op diverse scholen in de regio
                                 Zuiderzee college Zaandam, Jac. P Thijsen Castricum, MBO DenHelder / Schagen, Inholland

2009 – 2011             Woning corporatie, Utrecht
                                Manager onderhoud, lid MT (60 medewerkers)

                                Verantwoordelijk voor Onderhoud, planmatig onderhoud en mutatieprojecten (90 mln / jr)

2007 – 2009            Task, Utrecht

                                Diverse interim management functies bij Domined Vastgoedzorg: directeur uitvoering,

                                hoofd bedrijfsbureau.
                                Verantwoordelijkheden: Uitvoering, Bedrijfsbureau, Vaklui (10 – 60 medewerkers), Accountmanager 

2001 – 2007            St. Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Hilversum

                                Manager Vastgoedbeheer, lid MT

                                Verantwoordelijkheden: Bedrijfsbureau, Servicedienst, Rayonopzichters, Vaklui, Secr. (30 – 35 med)

1995 – 2001            Raadgevend Ingenieursbureau Meves, Zaandam

                               Bedrijfsleider, lid MT (30 medewerkers)

                               Verantwoordelijk voor de afdelingen Werktuigbouw, Elektrotechniek, Bouwfysica, Algemene zaken

                               en Secretariaat.

                               Organisatie uitbreiden van 12 naar 30 medewerkers. 

1991 – 1995            BV Luchttechnische Industrie Loosdrecht , L.T.L.

                              Hoofd Bedrijfsbureau, lid MT (18 medewerkers)

                              Verantwoordelijkheden: werkvoorbereiding, inkoop, projectenbureau, automatisering, planning,

                              secretariaat en magazijn/expeditie.  

1989 – 1991            Fokker Aircraft BV, Schiphol-Oost

                              Proces- en systeemauditor

                              Werkzaamheden: Audits uitvoeren, rapportages opstellen voor manag / directie, projecten leiden

                              en lesgeven.

 

Let's work together

Naam                               Walter Calis 

Adres prive/zakelijk        Vennewatersweg 30A

Woonplaats                     1935 AS Egmond-Binnen


Adres prive.                      Vennewatersweg 30A

Woonplaats                      1935 AS Egmond-Binnen


Telefoon                            06 - 534 012 07
E-mail                                
info@calis.nu

KVK nr.                              3213 7548,